NEJSTE PRO NÁS JENOM KLIENTEM, JSTE PRO NÁS PARTNEREM!

 

Zabýváme se především auditorskou činností a účetním a daňovým poradenstvím s působností na celém území České republiky.Uvedené činnosti vykonáváme na základě následujících pověření:

 • osvědčení společnosti č. 109 o zápisu do seznamu auditorských společností vedeného Komorou auditorů ČR ze dne 13. července 1994,
 • osvědčení auditora č. 366 o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR ze dne 20. února 1991,
 • osvědčení auditora č. 1215 o zápisu do seznamu auditorů vedeného Komorou auditorů ČR ze dne 13. července 1994,
 • International Financial Reporting Standards - certifikát vydaný Ministerstvem financí České republiky a ACCA Ing. Marie Ptáčkové ze dne 25. června 2004
 • certifikát o absolvování kurzu Audit projektů spolufinancovaných Evropskou Uniívedený Centrem pro regionální rozvoj ČR Ing. Marie Ptáčkové a Ing. Aleše Ptáčka ze dne 29. června 2004,
 • osvědčení o účasti na cyklu přednášek na téma Ověřování čerpání prostředků z fondů EU vydané Komorou auditorů ČR dne 15. června 2005
 • osvědčení daňového poradce č. 000216 o zápisu do seznamu daňových poradců vedeného Komorou daňových poradců ČR ze dne 29. května 1993, přihlášen k Etickému kodexu Komory daňových poradců ČR
 • osvědčení o registraci v Evropském seznamu daňových poradců (EURTAX European Register of Tax Advisers) vystavené Komorou daňových poradců dne 11. června 2007
 • certifikát Účetní a daňový expert QÚD 005137 vydaný Bankovním institutem a.s. dne 18. prosince 2000
 • osvědčení o absolvování vzdělávacího modulu Účetnictví obcí a příspěvkových organizací Ing. Marie Ptáčkové
 • zápis Ing. Aleše Ptáčka do seznamu znalců vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR,pro obor ekonomika, odvětví
  1. ceny a odhady, specializace
      a) nepeněžitých vkladů,
      b) podniků,
      c) cenných papírů,
      d) oceňování pohledávek a nehmotného majetku,
      e) jmění obchodních společností při fúzi, rozdělení a změně právní formy,
      f) oceňování majetkových práv a podílů v obchodních společnostech,
      g) oceňování derivátů kapitálového trhu,
      h) transferové ceny,
      i)posuzování úvěrové způsobilosti fyzických a právnických osob,
      j)stanovení bonity podnikatelských subjektů,
      k) hodnocení úvěrových rizik,
  2. účetní evidence
  3. ekonomická odvětví různá, specializace
      a) daně,
      b) projekty sloučení, splynutí, rozdělení nebo přeměny obchodních společností a družstev,
      c) kapitálové trhy a oceňování portfolií,
      d) finanční analýzy a posuzování podnikatelských záměrů,
      e) ekonomické analýzy,
      f) rozpočtování a kalkulace,
      g) inventarizace,
      h) posuzování účetních, finančních, daňových a investičních transakcí
 • zápis do seznamu likvidátorů a nucených správců investičních společností a investičních fondů Ministerstva financí České republiky pod čj. 101/76 432/1996 dne 14. listopadu 1996, obnovený Komisí pro cenné papíry pod čj. 111/5 707/1998 dne 8. února 1999, vedeného Českou národní bankou,

Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací