Zakládání společností

 

Klientovi poskytneme základní informace o podnikání a na základě jeho mandátu založíme novou obchodní společnost. Navrhneme optimální výši základního kapitálu a poradíme nejvýhodnější způsob jeho splaceníKlientovi poskytneme základní informace o podnikání a na základě jeho mandátu založíme novou obchodní společnost. Navrhneme optimální výši základního kapitálu a poradíme nejvýhodnější způsob jeho splacení. Zpracujeme všechny potřebné dokumenty pro samotné založení, včetně ohlášení živností a zápisu společnosti do obchodního rejstříku.

Po založení firmy vypracujeme interní účetní předpisy a navrhneme účetní a daňový systém, sestavíme zahajovací rozvahu, popřípadě s klientem dále spolupracujeme při vedení účetnictví a personalistiky a poskytujeme daňové poradenství.

Zakládáme společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, družstva, organizační složky podniku.

V souvislosti se založením společností poskytujeme:

  • poradenství ohledně formy právnické osoby s ohledem na podnikatelský záměr,
  • ocenění nepeněžitého vkladu do základního kapitálu,
  • příprava jednání u notáře (sepsání zakladatelského dokumentu, účast při jednání),
  • zajištění živnostenského oprávnění,
  • vypracování návrhu na zápis společnosti do obchodního rejstříku a zajištění příloh,
  • zaregistrování nového subjektu na finančním úřadě, správě sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovně,
  • příprava interních předpisů (organizační řády, podpisové řády).

Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací