Likvidace společností

 

Bez likvidace může být společnost zrušena pouze v případě, že má zrušovaná společnost právního nástupce nebo společnosti nezbyl po ukončení konkurzního řízení žádný majetek (případně byl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku zamítnut).



Bez likvidace může být společnost zrušena pouze v případě, že má zrušovaná společnost právního nástupce nebo společnosti nezbyl po ukončení konkurzního řízení žádný majetek (případně byl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku zamítnut).

Vstupem společnosti do likvidace se novým orgánem společnosti stává likvidátor, jenž je oprávněn činit jménem společnosti právní úkony směřující k jejich likvidaci. Náš likvidátor, podpořený týmem odborníků různých profesí (právník, účetní, daňový poradce), vede a řídí likvidaci tak, aby byl tento proces co nejkratší a nejefektivnější.

Likvidátor je povinen sestavit zahajovací likvidační účetní rozvahu a soupis jmění, oznámit vstup společnosti do likvidace všem věřitelům, zveřejnit rozhodnutí o zrušení společnosti v Obchodním věstníku, sestavit zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku, sestavit účetní závěrku, podat návrh na výmaz společnosti z obchodního rejstříku.

Pro likvidovanou společnost dále zajistíme a provedeme tyto činnosti:

  • analýza stavu společnosti a návrh postupu likvidace společnosti,
  • příprava podkladů pro rozhodnutí valné hromady o vstupu společnosti do likvidace a jmenování likvidátora,
  • vypracování návrhu na zápis likvidace do obchodního rejstříku,
  • kontrola mimořádné účetní závěrky a ověření účetních knih ke dni vstupu do likvidace,
  • vedení účetnictví v průběhu likvidace a zpracování všech nezbytných účetních závěrek,
  • podávání daňových přiznání v průběhu likvidace a po ukončení likvidace.

Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.




 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací