Zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob

Problémy v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014

Problematika výplaty ostatních kapitálových fondů

Příspěvky na Koordinační výbor • Příspěvky na Koordinační výbor

 • Problematika zatřídění kogeneračních jednotek pro účely daně z příjmů

 • Výklad některých základních ustanovení novely zákona o daních z příjmů a zákona o dani z nabytí nemovitých věcí s ohledem na daňový režim svěřenských fondů

 • Zahrnutí příslušenství do příjmů z úhrad pohledávek pro účely § 24 odst. 14 zákona o daních z příjmů

 • Osvobození příjmů z prodeje cenných papírů - přechodné ustanovení

 • Uplatnění osvobození příjmů dle § 19 odst. 1 písm. zc) zákona o daních z příjmů po novele zákona o odpadech

 • Nově připravované příspěvky

 • Výklad pojmu „svěřenský fond“ ve vztahu k zahraničním srovnatelným jednotkám

 • Vymezení stejné činnosti pro účely převzetí daňových ztrát při přeměnách podle § 38na odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů

 • Problematika výplaty ostatních kapitálových fondů

 • Problémy v zákoně o daních z příjmů od 1.1.2014

 • fyzické osoby: § 3 odst. 4 písm. j), § 4 odst. 1 písm. a), § 4 odst. 1 písm. b), § 4 odst. 1 písm. u), zdanění úroků ze složené jistoty, § 10 odst. 4 + § 10 odst. 1 písm. b)

 • podíl na zisku a cenné papíry: zálohy na podíl na zisku, podíl na zisku připadající na vlastní akcie (§ 309 odst. 2 ZOK), možnost výplaty podílu na zisku jiným osobám než společníkům (§ 34 odst. 1 ZOK a § 417 odst. 3 ZOK), nepeněžitý podíl na zisku (§ 348 odst. 2 ZOK a § 161 odst. 1 ZOK), nepojmenované cenné papíry, osvobození § 4 odst. 1 písm. w) vs. § 10 odst. 3 písm. c), § 19 odst. 11

 • majetek: § 26 odst. 2 a § 3 – definice stavby a dočasné stavby; právo stavby - Posuzování na straně stavebníka a posuzování na straně vlastníka pozemku, § 26 odst. 2 písm. b) ZDP, § 33 ZDP, definice součásti věci (§ 505 NOZ) a příslušenství věci (§ 510 NOZ)

 • pohledávky a závazky: závdavek (§ 1807 a § 1808 NOZ), nová metoda umořování pohledávek (§ 8a ZOR + čl. IV bod 3 novely)

 • základ daně: § 23 odst. 7, dary společníka do společnosti,

 • implementace daně dědické a darovací pod daň z příjmů: 25 odst. 1 písm. i) ZDP, § 25 odst. 1 písm. zq) ZDP x § 10 odst. 5 ZDP + Čl. II body 15 a 16 novely, Aplikace § 25 odst. 1 písm. t) ZDP

 • kapitálové dovybavení

 • daňová uznatelnost členských příspěvků

 • odstupné za převod zákaznické základny (§ 2315 NOZ)

 • opravy v případě výpůjčky (§ 2199 odst. 1 NOZ)

 • daňová uznatelnost daně z nabytí nemovité věci (§ 24 odst. 2 písm. ch) ZDP)

 • otázka určení času (§ 601 a § 602 NOZ)

 • odměny členů statutárních orgánů


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací