Společné zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob a Sekce daň z příjmů fyzických osob

Objasnění některých sporných bodů v novele a v připomínkách KDP ČR a k diskuzi k těmto sporným bodům, jak se zástupci MF a GFŘ, tak mezi členy obou sekcí. Na základě tohoto jednání byly připomínky upraveny a rozšířeny s tím, že v připomínkách byly ponechány i ty, u kterých zřejmě na základě předběžného jednání nedojde ke shodě mezi KDP ČR a MF.Společné zasedání Sekce daň z příjmů právnických osob a Sekce daň z příjmů fyzických osobdne 29. května 2014

Hosty mimo jiné byli

Mgr. Simona Hornochová, náměstkyně ministra financí

Ing. Stanislav Špringl – vedoucí odboru daně z příjmů MF

Mgr. Ing. Radim Bláha - vedoucí odboru daně z příjmů GFŘ

doc. JUDr. Radim Boháč, zástupce ředitele odboru Daňové legislativy MF a vedoucí oddělení Obecná daňová legislativa

Ing. Mgr. Stanislav Kouba a další pracovníci oddělení daně z příjmů na GFŘ a MF

Program jednání:

Objasnění některých sporných bodů v novele a v připomínkách KDP ČR a k diskuzi k těmto sporným bodům, jak se zástupci MF a GFŘ, tak mezi členy obou sekcí. Na základě tohoto jednání byly připomínky upraveny a rozšířeny s tím, že v připomínkách byly ponechány i ty, u kterých zřejmě na základě předběžného jednání nedojde ke shodě mezi KDP ČR a MF.


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací