Sleva na dani - školkovné

Nově si mohou rodiče z daní odečíst až 8.500 Kč u každého dítěte, jemuž zaplatí školku. Tzv. školkové je možno uplatnit již v daňovém přiznání k dani z příjnů fyzických osob (dále jen "daňové přiznání") za rok 2014 ve formě slevy na dani.Novelou zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, byla do zákona implementována nová sleva na dani. Jedná se o § 35bb - Sleva za umístění dítěte. Tato nová daňová sleva byla zavedena současně se zákonem o dětských skupinách.

Výše slevy

V daňovém přiznání lze uplatit uhrazené školkovné až do výše 8.500 Kč na každé dítě umístěné v zařízení péče o děti předškolního věku včetně mateřské školy podle školského zákona (dále jen souhrnně "školka"). Podmínkou je, že poplatník neuplatnil výdaje podle § 24 (pokud vede účetnictví) a vyživované dítě žije s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti. Vyživuje-li dítě v jedné společně hospodařící domácnosti více poplatníků, může slevu za umístění dítěte uplatnit ve zdaňovacím období jen jeden z nich.

Výše slevy se odvíjí od výše minimální mzdy platné na začátku příslušného roku - pro rok 2015 bude tedy sleva na školkovném činit 9.200 Kč.

Jak uplatnit slevu

Poplatník, který bude chtít uplatnit nárok na tuto slevu, bude potřebovat potvrzení školky o celkové výši zaplacené částky školkovného. Dále by potvrzení mělo obsahovat identifikační údaje školky a minimálně jméno dítěte, na které je uplatňována sleva; na závadu nebude datum narození dítěte.

Získané potvrzení pak poplatník - zaměstnanec předloží mzdové účtárně v rámci ročního zúčtování záloh na daň. Poplatník - podnikatel uplatní slevu na dani ve svém daňovém přiznání podávaném v termínu do 1. dubna 2015. Můžeme Vám zajistit odklad zpracování a podání daňového přiznání a úhrady daně až do 1. července 2015 - pro bližší informace nás můžete kontaktovat formulářem ve spodní části této stránky.

Sleva a bonus

Poplatník, který dříve uplatňoval slevu na vyživované děti tak může zavedením nové slevy dosáhnout nově na daňový bonus. Zavedení nové slevy bude zvlášť výhodné pro rodiny, ve kterých pracují oba rodiče a ze svého příjmu odvádějí, i přes uplatnění rozličných slev, daň z příjmů. Je tak potřeba posoudit, u kterého z rodičů uplatnit novu slevu.

V případě zájmu je možné provést na základě dodaných podkladů optimalizaci Vašeho daňového zatížení.

 


Komora auditorů ČR - Samosprávná profesní organizace zřízená zákonem
za účelem správy auditorské profese v České republiceKomora daňových poradců ČR - V České republice je profese a činnost daňových poradců a Komory daňových poradců ČR upravena zákonem č. 523/1992 Sb. v aktuálním znění. Daňovým poradcem dle tohoto zákona jsou pouze fyzické osoby, které jsou zapsány v seznamu Komory daňových poradců ČR.Confederation Fiscale Europeenne -

Upozornění e-mailem

Nechcete hlídat a neustále myslet na důležité dny?

Přenechejte tuto starost na nás.
 Chci zasílat upozornění

QR vizitka

qr code
Používáním těchto webových stránek vyjadřujete souhlas s využíváním souborů cookie. Rozumím Více informací